12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Kronika Żałobna

BARBARA KRAWCZYK 1931-2021

BARBARA KRAWCZYK 1931-2021

Barbara Krawczyk urodziła się 8.03.1931 r. W 1963 r. wstąpiła do Oddziału Krakowskiego PTTK. Była współzałożycielką Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego pełniąc w nim szereg funkcji, m.in. skarbnika i wiceprezesa.W 1977 roku uzyskała...

AMELIA DUNIN 1928-2021

AMELIA DUNIN 1928-2021

Amelia Maria Bernadetta Dunin (z domu Dąmbska) urodziła się 21 marca 1928 r. w Poznaniu w rodzinie ziemiańskiej.Do wybuchu II wojny światowej mieszkała i wychowywała się w majątku ojca w Kalinie Wielkiej koło Miechowa. Już od lat dziecięcych chętnie pomagała rodzicom...

STANISŁAW PAWLICKI 1924-2021

STANISŁAW PAWLICKI 1924-2021

12 stycznia br zmarł Stanisław Pawlicki. Urodzony 12 listopada 1924 w Zielonej Wsi w woj. wielkopolskim. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Kombatant II wojny światowej w stopniu kapitana.W latach 1955-1956 planista w Wojewódzkiej Komisji Planowania...

MIECZYSŁAW WOROBKIEWICZ 1924-2020

MIECZYSŁAW WOROBKIEWICZ 1924-2020

2 września 2020 r. zmarł w Krakowie w wieku 96 lat Mieczysław Worobkiewicz. Urodzony w Stanisławowie, z wykształcenia inżynier leśnik, od 1945 r. mieszkał i pracował w Krakowie, m.in. w Krakowskiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, a następnie przez wiele lat był...

ZBIGNIEW TWARÓG 1924-2020

ZBIGNIEW TWARÓG 1924-2020

11 sierpnia b.r. zmarł w Krakowie w 97. roku życia Zbigniew Twaróg. Urodził się 17 czerwca 1924 r. w Sowlinach k/Limanowej. Szkołę podstawową ukończył w Przemyślu, liceum handlowe w Nowym Sączu, studiowałw Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł...