12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

STANISŁAW PAWLICKI 1924-2021

19-01-2021

Stanisław Pawlicki

12 stycznia br zmarł Stanisław Pawlicki. Urodzony 12 listopada 1924 w Zielonej Wsi w woj. wielkopolskim. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Kombatant II wojny światowej w stopniu kapitana.
W latach 1955-1956 planista w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego we Wrocławiu a następnie od 1958 do 1962 planista w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Krakowie. W latach 1962-1990 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie.
W 1959 r. wstąpił do Oddziału Krakowskiego PTTK. 1969-1977 wiceprezes Koła Grodzkiego PTTK, 1972-1983 prezes Zarządu Oddziału, 1983-1991 prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie, 1981-1989 członek Prezydium Zarządu Głównego PTTK, 1993-2001 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Od 1993 do 1998 prezes Zarządu Fundacji „Muzea regionalne PTTK w woj. małopolskim”.
Organizator i uczestnik różnych form turystyki kwalifikowanej, organizator szeregu imprez turystycznych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Założyciel Koła PTTK nr 300 przy Woj. Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Członek sztabu akcji  „PTTK dla Krakowa”. Organizator wspólnych z Uniwersytetem Jagiellońskim badań ruchu turystycznego w woj. krakowskim. Członek delegacji PTTK na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II – Członkiem Honorowym PTTK, w dniu  23 czerwca 1983 r. Przodownik turystyki górskiej, instruktor krajoznawstwa regionu.
Odznaczony m.in., Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Odznaką PTTK. W 2001 r. otrzymał godność Członka Honorowego PTTK.

Pogrzeb odbył się 19.01.2021 r. na Cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców.

Opr. Z.Kresek