12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

KURS DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH PO KRAKOWIE 2022/2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły organizuje Kurs dla Kandydatów na Przewodników Miejskich po Krakowie w okresie od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Realizując założenia optymalnego przygotowania do zawodu przewodnika miejskiego program szkolenia obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne.

 

 1. Wykłady teoretyczne z zakresu historii sztuki, historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Krakowa, geografii turystycznej oraz zagadnień współczesnego miasta odbywać się będą we wtorki i piątki w godz.17.00 – 20.00. Szkolenia obejmują znajomość krakowskich muzeów i ważniejszych obiektów sakralnych i prowadzone będą w godzinach otwarcia tych placówek.
 2. Zajęcia praktyczne obejmują tematyczne i metodyczne wycieczki po Krakowie i organizowane będą sukcesywnie, zgodnie z przepracowanym materiałem szkoleniowym, w soboty lub niedziele 2-3 razy w miesiącu. Szkolenie na kursie kończą zajęcia seminaryjno-warsztatowe, które wraz z praktykami przewodnickimi stanowią przygotowanie do samodzielnej pracy adeptów kursu. Zajęcia warsztatowe obejmujące pełny materiał szkoleniowy poprzez różnorodność poruszanej tematyki są również przygotowaniem do wykonywania pracy przewodnika.
 3. Każde szkolenie przedmiotowe kończy egzamin wewnętrzny a po zdaniu wszystkich egzaminów wewnętrznych otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu.

Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu przewodnika miejskiego i umożliwia:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę
 • liczne szkolenia i kursy dokształcające
 • możliwość rozszerzania uprawnień
 • wzbogacanie własnej osobowości

Koszt kursu 2022/2023 wynosi 3000 zł.
Możliwość opłaty za kurs w ratach!

Zapisy wraz z wpłatą (1000 zł ) w Oddziale Krakowskim PTTK ul. Zyblikiewicza 2b
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.
tel. 12 422 20 94

Kierownik Kursu: Pani Anna Stalmach

Wykładowcy Kursu Miejskiego
Lp Nazwisko wykładowcy Nazwa przedmiotu
1. dr hab. Bogusław Krasnowolski Historia sztuki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
2. mgr Andrzej Labocha Historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
3. Anna Stalmach Metodyka i technika prowadzenia wycieczek
Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
4. mgr Krzysztof Karwan Kraków współczesny
Topografia miasta i strefy podmiejskiej
Geografia turystyczno – krajoznawcza Polski i regionu
Przyroda i jej ochrona

Wykaz instruktorów

 1. Krystyna Mika – czynny przewodnik beskidzki i terenowy od 1983 r., przewodnik miejski po Krakowie od 1998 r., posiada uprawnienia przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym oraz instruktora przewodnictwa nadane przez Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Jest przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PTTK dla kandydatów na przewodników miejskich po Krakowie.
 2. Krzysztof Karwan – czynny przewodnik miejski od 1986 roku, przewodnik tatrzański, beskidzki i terenowy, pilot wycieczek. Prowadzi szkolenia kandydatów na kursie i na praktykach przewodnickich. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PTTK dla kandydatów na przewodników miejskich po Krakowie.
 3. Anna Stalmach – czynny przewodnik miejski PTTK od 1997 roku – posiada uprawnienia pilota i przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym oraz instruktora przewodnictwa nadane przez Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Czynna przy szkoleniach i na praktykach przewodnickich. Kierownik kursu od 2006 roku. Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PTTK dla kandydatów na przewodników miejskich po Krakowie.
 4. Janusz Worotniak – czynny przewodnik miejski od 1997 r., posiada uprawnienia przewodnickie po Ojcowskim Parku Narodowym. Prowadzi szkolenia kandydatów na praktykach przewodnickich, zaangażowany przy trudnych grupach osób niepełnosprawnych wymagających szczególnej metodyki oprowadzania. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PTTK dla kandydatów na przewodników miejskich po Krakowie.