12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Władze Oddziału Krakowskiego PTTK

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Prezydium Zarządu Głównego PTTK podjęło Uchwałę nr 215/XIX/2022 o powołaniu Zarządu Komisarycznego w naszym Oddziale w składzie :

 

Prezes – Janusz Worotniak
Skarbnik – Jacek Hebdaś
Sekretarz – Andrzej Bochenek
Członek – Paweł Stachowiec

Komisja Rewizyjna

Prezes – Urszula Ormicka
Wiceprezes – Zbigniew Puczek
Sekretarz – Teresa Cieślik-Sapiejka
Członkowie:
Janina Chlasta
Narcyz Maślanka

Sąd Koleżeński

Prezes – Marian Garus
Wiceprezes – Sławomir Sroka
Sekretarz – Anna Stalmach
Członkowie:
Marcin Grajny
Janusz Konieczniak