12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

REGULAMIN PAMIĄTKOWEJ ODZNAKI KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

1. Pamiątkowa odznaka „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
2. Celem odznaki jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
3. Odznaka nie posiada stopni.
4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
5. Zachęca się turystów górskich do odwiedzenia w 2018 roku miejsc związanych z walkami o niepodległość w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 położonych w Karpatach, np. Przełęcz nad Chyszówkami (Marszałka E. Rydza-Śmigłego) w Beskidzie Wyspowym, Łowczówek na Pogórzu Rożnowskim, w okolicach Limanowej i Gorlic, Przełęcz Legionów (Wielkie Rogodze) w Gorganach itp.
6. Dystrybutorem odznaki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6; tel. 12 422 28 40, wew.10).
7. Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo nadania odznaki, z pominięciem postanowienia zapisanego w pkt 4 niniejszego regulaminu, na podstawie odrębnych uchwał.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.
9. Niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 63/XIX/ 2017, wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

Odznaka jest do nabycia w naszym Oddziale w cenie 10 zł.

Regulamin dostępny również w wersji pdf pod poniższym linkiem:
Regulamin
REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „65 LAT OTP”

 W związku z przypadającą w 2017 r. sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz powstania Odznaki Turystyki Pieszej Prezydium ZG PTTK w dniu 6 marca 2017 r. zatwierdziło Jubileuszową Odznakę Turystyczną „65 lat OTP”

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 6 lat.
  2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Odznakę można zdobywać w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
  4. Na odznakę zalicza się wycieczki piesze nizinne.
  5. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie 65 km zgodnie z regulaminem OTP.
  6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia jak w regulaminie OTP.
  7. Wycieczki odbyte przez uczestnika mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.
  8. Odznakę przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP PTTK w całym kraju.
  9. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK w Lublinie
  10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Do góry

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK

Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.
DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia, i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

 

Do góry

Górska Odznaka Turystyczna

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wycieczek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

 

Do góry