12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Stanisław Welc 1945-2022

20-05-2022

Stanisław Welc (1945-2022)

24 kwietnia 2022 roku zmarł w Krakowie, w wieku 77 lat, Stanisław Welc. Urodzony w Krakowie, z wykształcenia magister inżynier metalurg, całe życie prywatne i zawodowe związał z miastem swojego urodzenia.

 

Do Koła Grodzkiego przy Oddziale Krakowskim PTTK wstąpił 1 lipca 1962 roku, gdzie od czasu otrzymania uprawnień przodownickich i przewodnickich w latach 70. XX wieku rozpoczął aktywną działalność. Był przewodnikiem miejskim po Krakowie, przewodnikiem beskidzkim, pilotem wycieczek, a przede wszystkim przewodnikiem terenowym po Małopolsce i Śląsku.

Był współtwórcą akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” i autorem większości tras wycieczek, a od 1975 roku organizatorem tej akcji.

Jako czynny przewodnik był wychowawcą wielu pokoleń turystów, a jako instruktor krajoznawstwa i przewodnictwa był mentorem wielu młodych przewodników, zaszczepiając im miłość do okolic Krakowa i Małopolski.

W latach 2000 wieloletni wiceprzewodniczący i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników terenowych po Małopolsce przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PTTK.

 

Pełnił różne funkcje społeczne w Towarzystwie. Od 1984 roku był członkiem zarządu, wiceprezesem, a w latach 2009-2016 prezesem Koła Grodzkiego PTTK im. Ludomira Sawickiego w Krakowie.

Był członkiem wielu klubów i kół przewodnickich i przodownickich, m.in. Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej, Klubu Przewodników Terenowych i Beskidzkich im. Władysława Krygowskiego. W latach 1985-1986 był członkiem zarządu Koła Przewodników Beskidzkich. Należał również do Klubu Słoweńskich Turystów.

 

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany przez władze państwowe i samorządowe oraz przez władze Towarzystwa. Wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Srebrnym Krzyżem Małopolski oraz odznaką Honoris Gratia, uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką PTTK oraz Odznakami „25 lat w PTTK” i „50 lat w PTTK”, a w 2009 r. otrzymał godność Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK. Ceniony przez turystów za pasję i zapał do pieszych wędrówek był laureatem 2 miejsca w konkursie „Wielkie Odkrywanie Małopolski” w kategorii Przewodnik Turystyczny.

 

Zawsze uśmiechnięty, pomocny i chętnie służący radą, bezinteresowny, niekonfliktowy, pozytywnie nastawiony do ludzi i otaczającego świata, Gawędziarz, któremu nie sposób było przerwać opowieść, a nade wszystko nasz Kolega i Przyjaciel z wycieczek.

 

Pogrzeb odbył się 29 kwietnia 2022 roku na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.