12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

MARIA RYDEL 1924 – 2021

23-12-2021

M. Rydel

Maria Rydel, z domu Trąbka, urodziła się 26 lutego 1924 w Bronowicach Małych, które obecnie są częścią Krakowa. Uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Bronowicach a następnie do Gimnazjum Żeńskiego im. Joteyki przy ul. Podwalu w Krakowie. Podczas drugiej wojny światowej należała do Armii Krajowej, w której pełniła funkcję łączniczki, jednocześnie ucząc się w szkole przygotowawczej do wyższych szkół zawodowych i pracując w sklepie dla Niemców.
Po zakończeniu wojny ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiowała polonistykę a po ich ukończeniu przez prawie 40 lat pracowała w Wydawnictwie Literackim na stanowisku redaktorki, m.in. kierując działu literatury.
Była autorką książki „Moje Bronowice, mój Kraków”, w której zawarła wspomnienia o przemijającej krainie jej młodości i ludziach tak niegdyś mieszkających oraz wyraźnie opisując negatywne zjawiska tam zachodzące.
Po śmierci Anny Rydlówny, swojej szwagierki, przez prawie ćwierć wieku była kustoszem Muzeum Regionalnego Młodej Polski „Rydlówka” w Bronowicach Małych, prowadzonego przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Wyszkoliła pokolenia przewodników przekazując im swą bogatą wiedzę o polskiej historii i literaturze, zwłaszcza o jej ulubionym okresie Młodej Polski.
Jej mężem był Jacek Rydel, wnuk poety Lucjana Rydla, którego ślub z Jadwigą Mikołajczykówną uwiecznił Stanisław Wyspiański w swoim „Weselu”.
Była członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis”.

Zmarła 17 grudnia 2021 r. Wraz z jej odejściem polska kultura poniosła niepowetowaną stratę.

Pogrzeb odbył się 10 marca 2022 r. na Cmentarzu przy ul. Pasternik