12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

AMELIA DUNIN 1928-2021

13-03-2021

Barbara Krawczyk PTTK

Amelia Maria Bernadetta Dunin (z domu Dąmbska) urodziła się 21 marca 1928 r. w Poznaniu w rodzinie ziemiańskiej.
Do wybuchu II wojny światowej mieszkała i wychowywała się w majątku ojca w Kalinie Wielkiej koło Miechowa. Już od lat dziecięcych chętnie pomagała rodzicom w pracach domowych. Często z rodzicami odwiedzała dziadków mieszkających w Krakowie przy ul. Kochanowskiego, skąd rodzina wybierała się popularną „dryndą”, czyli ówczesną czarną dorożką, na wzgórze Sowiniec, gdzie brała czynny udział w sypaniu Kopca Józefa Piłsudskiego. Mała Amelia uczestniczyła również z matką w pogrzebie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej.
Podczas okupacji ojciec Adolf wspierał Armię Krajową, za co po wojnie został wywieziony przez sowiecki NKWD do kopalni w Donbasie. Rodzina, wyrzucona z majątku, znalazła dzięki Kardynałowi Adamowi Sapiesze schronienie w Krakowie przy ul. Kanoniczej 9. Wkrótce Amelia rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Handlowej, chociaż jej zainteresowania kierowały się w stronę historii. Często wraz z matką słuchały wykładów w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w ówczesnej siedzibie  przy ul. Smoleńsk, gdzie jej ulubionym wykładowcą był prof. Dobrzycki. Zainteresowania oraz naturalna skłonność do kontaktów z ludźmi doprowadziły Kol. Amelię pod koniec 1949 r. na kurs przewodnicki, gdzie wykładali tacy znawcy Krakowa, jak prof. Estreicher czy prof. Dobrowolski. W  kwietniu 1950 r. uzyskała uprawnienia przewodnika po Krakowie.
Wkrótce potem 12 czerwca tego roku ruszyła ze swoją pierwszą wycieczką – grupą młodych żołnierzy – na zwiedzanie miasta.
Trasa wiodła do Zamku Wawelskiego i Smoczej Jamy. Od tej pory oprowadziła tysiące wycieczek stając się legendą krakowskiego przewodnictwa.
W 1946 r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a po jego zjednoczeniu z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, od 1951 r. była członkiem Oddziału Krakowskiego PTTK.
W 1961 r. zawarła związek małżeński z Józefem Duninem.
Od 1970 r. oprowadzała również grupy francuskojęzyczne. Od 1990 r. była społeczną działaczką Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Przez kilkanaście lat stała na czele Koła Przewodników Miejskich. Za swą działalność w Towarzystwie 8 stycznia 1991 r. została wyróżniona  tytułem Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK, od 2005 r. noszącego im. Ks. Karola Wojtyły.
Zainicjowała coroczne spotkania arcybiskupa krakowskiego z bracią przewodnicką.
W 2018 r. została laureatką nagrody „Świadek Historii” przyznawanej przez IPN.
W 2020 r. TMHiZK przyznało Amelii Dunin Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego.
To tylko niektóre z wyróżnień, jakie otrzymała w trakcie długoletniej działalności przewodnickiej i społecznej.
Amelia Dunin była osobą o bardzo wysokiej kulturze, olbrzymiej wiedzy historycznej, powszechnie lubianą w środowisku przewodnickim i cenioną przez turystów.
Odeszła od nas 12 marca 2021 r.

Amelio, będzie nam Ciebie brakowało!