12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

BARBARA KRAWCZYK 1931-2021

19-05-2021

Barbara Krawczyk PTTK

Barbara Krawczyk urodziła się 8.03.1931 r. W 1963 r. wstąpiła do Oddziału Krakowskiego PTTK.

Była współzałożycielką Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego pełniąc w nim szereg funkcji, m.in. skarbnika i wiceprezesa.
W 1977 roku uzyskała uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz  terenowego na obszar województw małopolskiego i śląskiego, następnie rozszerzając je o kolejne województwa: lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Uzyskała też uprawnienia instruktora przewodnictwa oraz pilota wycieczek. Od 1986 r. prowadziła kursy przewodników terenowych, a w następnych latach  przewodników beskidzkich.

W 1997 r. była współorganizatorem XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę a dwa lata później Jubileuszu 50-lecia Krakowskiego Przewodnictwa.
Jej pasją było krajoznawstwo, któremu poświęcała wiele czasu i energii, osiągając na tym polu kolejne uprawnienia:
– Instruktora Krajoznawstwa Regionu – 1998
– Instruktora krajoznawstwa Polski – 2004.
Od 1999 r. była członkiem Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji naszego Oddziału.
W ostatnich latach pełniła funkcję Prezesa Klubu Instruktorów Krajoznawstwa.
Zainteresowania i talent literacki przejawiały się w jej publikacjach poświęconych krajoznawstwu i przewodnictwu.  W 2010 r. praca p.t. „Mieczysław Radwan – krajoznawca i naukowiec (1889-1968)” zdobyła I nagrodę w konkursie „Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce”.

Za swoją działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym została wyróżniona, m.in:
– Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
– Regionalnym odznaczeniem „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”
– Medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”
– Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK
– Odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”
oraz dyplomami Oddziału, kół i klubów.
Wyszkoliła kilka pokoleń przewodników. Była osobą o wysokiej kulturze osobistej, zawsze przyjazna, uczynna i pomocna.
Za zasługi w pracy społecznej na rzecz PTTK XXXVIII Walny Zjazd Oddziału Krakowskiego w dniu 13.04.2013 r. nadał Basi godność Członka Honorowego Oddziału.

Niestety w ostatnim okresie stan zdrowia nie pozwalał jej na czynny udział w życiu Oddziału.

Odeszła od nas 18 maja 2021. Pogrzeb odbył się 28 maja na Cmentarzu Rakowickim.