12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Zmarła Barbara Twaróg

Janina Twarog PTTK zdjęcie

Z żalem Oddział Krakowski PTTK zawiadamia, że 1 października 2023 r. w Mogilnie k. Nowego Sącza zmarła Koleżanka Barbara Twaróg.

Pogrzeb  odbędzie się 21 października  2023 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu komunalnym w Limanowej.

Urodzona 1 października 1926 r. w Starym Sączu. Zamieszkała w Krakowie. Magister biologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zawodu cytolożka.

W Polskim Towarzystwie Tatrzańskim od 1948 r., a od 1951 r.
w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym. Działalność społeczną podjęła w 1955 r. pełniąc różne funkcje we wszystkich szczeblach organizacyjnych Towarzystwa. Członkini Sądu Koleżeńskiego Koła Przewodników Terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK. W latach 1964-1979 we władzach Koła Przewodników Terenowych PTTK, w tym prezeska (1971-1973). Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej PTTK (później poszerzonej
o problematykę historii i tradycji – 1971-1990). Członkini takiej Komisji w Oddziale Krakowskim PTTK – 1981-1984 i od 1989-2013). Członkini Rady Klubu Instruktorów Krajoznawstwa Zarządu Wojewódzkiego PTTK (jego inicjatorka i organizatorka – 1984-1990, od 1991 r. działającego przy Oddziale Krakowskim) w latach 1986-2009 jej prezeska. Członkini Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodnictwa terenowego i beskidzkiego przy Zarządzie Okręgu (później wojewódzkim) PTTK, potem przy Oddziale Krakowskim PTTK (1970-2005). Członkini Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego z ramienia PTTK (1999-2009). Członkini Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK (1985-1997) oraz Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK (1997-2009). Autorka wielu materiałów szkoleniowych i folderów. W Polskim Radio Kraków uczestniczyła w audycjach pt. „Plecak informacji turystycznej” (1975-1981), popularyzując walory krajoznawcze głównie regionu krakowskiego. Organizatorka i kierowniczka szkolenia
teoretycznego i praktycznego, wykładowczyni na kursach PTTK przewodników terenowych, górskich i miejskich, instruktorów krajoznawstwa, także dla innych działaczy regionu krakowskiego, również innych regionów. Autorka licznych opracowań i publikacji krajoznawczych. Organizatorka, bądź współorganizatorka:

sejmików przedkongresowych związanych z Kongresami Krajoznawstwa Polskiego (Płock-1980, Opole- 1990, Gniezno-2000);

– konferencji krajoznawczych w Krakowie i regionie;

– obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (Małopolska-Śląsk) 2006;

– szeregu innych wydarzeń o tematyce krajoznawczej.

Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa (1984), Zasłużony Przewodnik (2008), Przodownik Turystyki Pieszej, Przewodnik Terenowy i Beskidzki.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki
i Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Turystyki (Odznaka Honorowa), Złote Odznaki: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Za Pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Złota Honorowa Odznaka PTTK i inne Towarzystwa oraz regionalne.

Członkini Honorowa Oddziału Krakowskiego PTTK (1997)

Godność Członka Honorowego PTTK nadał jej 5 września 1997 r. XIV Walny Zjazd PTTK
w Lublinie.

Zmarła 1 października 2023 r. w Mogilnie k. Nowego Sącza.

Pogrzeb odbędzie się 21 października 2023 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu komunalnym
w Limanowej.