12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

W Oddziale Krakowskim obowiązuje Statut zatwierdzony 16.09.2017 r. na XIX Walnym Zjeździe PTTK uwzględniający zmiany uchwalone 07.04.2018 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK