12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Składki członkowskie

3-12-2021

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK w roku 2022 wynosi:
     – składka normalna: 65,00 zł
     – składka ulgowa:  40,00 zł
     – składka ulgowa młodzieżowa:   30,00 zł

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających wynosi minimum 300,00 zł


Składkę członkowską za rok 2022 należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia 31.03.2022 r.
(dla członków przedłużających przynależność do PTTK)

Wysokość wpisowego do PTTK w roku 2022 wynosi:


     20,00 zł – dla osób opłacających składkę normalną,
     10,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową (poza dziećmi i młodzieżą do poziomu szkoły    ponadpodstawowej włącznie),
     8,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje dzieciom i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie).

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK