12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Składki członkowskie

22-05-2021

Informujemy członków naszego Oddziału o wysokości składek członkowskich w 2021 r.

  • 65,00 zł  składka normalna za okres 01.01.-31.12.2021.
  • 40,00 zł  składka ulgowa za okres 01.01.-31.12.2021.
  • 30,00 zł  składka ulgowa młodzieżowa za okres 01.01.-31.12.2021.
  • 20,00 zł  składka ulgowa młodzieżowa za okres 01.09.-31.12.2021.

Wysokość wpisowego:

  • 20 zł – osoby opłacające składkę normalną
  • 10 zł – osoby opłacające składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w następnym pkt
  •   8 zł – dzieci i młodzież do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

Opłata za legitymację PTTK wynosi 8 zł.