12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Kajakowych Nr 10
przy Krakowskim Klubie Kajakowym PTTK im. M. Wańkowicza

  • Skład referatu

– Rafał Doniec               przewodniczący

– Tomasz Adamek        członek

– Jacek Doniec              członek

  • Referat weryfikuje:

– Turystyczne Odznaki Kajakowe PTTK (TOK) do stopnia VII
– ZA WYTRWAŁOŚĆ – PLATYNOWY włącznie

– Górskie Odznaki Kajakowe PTTK (GOK) do stopnia II – SREBRNA włącznie

– Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (OT PZKaj)
do stopnia I – ZŁOTY NA WIOŚLE włącznie

– Dziecięce Odznaki Kajakowe PTTK KIEŁBIK wszystkich stopni

– Dziecięce Odznaki Kajakowe PZKaj KAJTEK wszystkich stopni

  • Referat opiniuje wnioski i przedstawia do weryfikacji Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK oraz Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj książeczki na odznaki wyższych stopni.

Prawidłowo wypełnione i potwierdzone, zgodnie z Regulaminem TOK i OT PZKaj, książeczki można składać do weryfikacji w Biurze naszego Oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.