12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Nowe władze Oddziału Krakowskiego PTTK

4 czerwca 2022 odbył się XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK na którym zostały wybrane nowe władze Oddziału.

Koleżanki i Koledzy, Współpracownicy, Członkowie Oddziału i Sympatycy dziękując ustępującym władzom za  współpracę i działalność dla dobra Oddziału życzą powodzenia i pomyślności w życiu.

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK

Prezes – Paweł  Stachowiec

V-ce prezes – Kamil Barwacz

V-ce prezes – Marcin Sondej

Skarbnik – Krystyna Nakielny

Sekretarz – Bogusława Kurczab

Członek – Eryka Drelicharz

Członek – Włodzimierz Pobożniak

Komisja Rewizyjna

Prezes – Urszula Ormicka

Sekretarz – Teresa Cieślik-Sapiejka

Członkowie:

Jacek Hebdaś

Piotr Kołodziej

Zbigniew Puczek

Sąd Koleżeński

Prezes – Bohosiewicz Krzysztof

Wiceprezes – Marek Mrozowski

Sekretarz – Krzysztof Szafraniec

Członkowie:

Krzysztof Pucek

Anna Stalmach