12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK

REGULAMIN
Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.