12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna)

Przewodniczący

terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej przy Oddziale Krakowskim PTTK działa w składzie:
Przewodniczący –
Członkowie – Janina Pabian Przodownik OTP I stopnia
– Marian Garus Przodownik OTP III stopnia

Referat weryfikuje i prowadzi ewidencję zweryfikowanych odznak:
– Siedmiomilowe Buty w stopniu srebrnym i złotym
– OTP popularna ( bez stopni )
– OTP małą w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym
– Odznakę „Miłośnika Jury” w stopniu popularnym, brązowym, srebrnym i złotym

– opiniuje trasy i wstępnie weryfikuje oraz ewidencjonuje przebycie tras do odznak dużych w stopniu srebrnym i złotym
– weryfikuje wstępnie i dokumentuje etapy zdobywania odznak „Za wytrwałość w Turystyce Pieszej” i „OTP Dla najwytrwalszych”