12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

STRONA ARCHIWALNA

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b
tel.:+48 12 422 20 94
e-mail: biuro@krakowpttk.pl 

Przewodniczący: Marian GARUS

Działalność komisji:

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK powstała w roku 1955 na mocy Uchwały Zarządu Oddziału. Pierwszym przewodniczącym komisji był kol. Stanisław Mindler. Komisja przez cały okres działalności zajmuje się propagowaniem turystyki górskiej i Górskiej Odznaki Turystycznej wśród członków Oddziału Krakowskiego PTTK, krakowskich turystów i młodzieży krakowskich szkół. Komisja czyni to poprzez organizacje imprez turystyki kwalifikowanej jak rajdy, zloty czy jesienne narady aktywu górskiego. Komisja jest od 52 lat organizatorem, odbywającego sie zawsze w pierwsza niedzielę października Jesiennego Zlotu Turystów Górskich na Hali Krupowej w Pasmie Policy. Nieprzerwanie, od 40 lat Komisja organizuje coroczny „Rajd na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich” mający na celu poznanie Beskidów Zachodnich i ich Pogórzy. Etapy rajdu co rok usytuowane są na innych, mniej lub bardziej znanych szczytach beskidzkich, zapewniając uczestnikom dogłębne poznanie wszystkich zakątków Beskidów. Taka formuła Rajdu sprzyja także zdobywaniu przez uczestników kolejnych stopni GOT. Od 1969 roku I etap „Rajdu na raty” był zarazem imprezą pod nazwa „Wiosna 19….”otwierająca sezon turystyki górskiej w Oddziałe Krakowskim PTTK a od roku 2003 stał się imprezą otwierająca sezon turystyczny w Małopolsce i odbywa się pod protektoratem i z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego. Od tego też 2003 roku imprezę otwarcia sezonu organizujemy wspólnie z Komisjami Turystyki Górskiej: Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i Oddziału PTTK „Ziemia Tarnowska” w Tarnowie.
W minionych latach Komisja Turystyki Górskiej organizowała szereg cyklicznych imprez propagujących turystykę górska oraz tradycję, historie,współczesność i piękno naszego kraju.

  1.  W latach 1970-87 „Rajd Szlakami Walk i Męczeństwa” w m. Wysoka k/Jordanowa
  2. W latach 1975-91 cykl imprez „Góry w historii i współczesności”
  3. W latach 1967-90 „Rajd na azymut”
  4. W latach 1973-77 „Leśne biwaki”
  5. W latach 1984-88 „Cykl wycieczek szkoleniowych – 3 dni w górach”