12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Zespół ds. Szlaków i Zagospodarowania

Przewodniczący  Krzysztof Pucek

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2B     tel. 12-422-20-94      www.krakow.pttk.pl

 kontakt:    tel. 12-294-76-36,   602-52-00-14       e-mail: kjpucek@interia.pl

Zespół ds. Szlaków i Zagospodarowania Zespół ds. Szlaków i Zagospodarowania  utrzymuje łącznie 609 km szlaków pieszych oraz 120 km szlaków rowerowych.

Ważniejsze realizacje (bez okresowego odnawiania szlaków):

 1980-82 – wdrożenie nowej sieci znakowanych turystycznych szlaków pieszych okolic Krakowa

od 1996 – rozpoczęcie znakowania szlaków rowerowych m. in. kompleksowo w 15 gminach w pow. krakowskim, wielickim, myślenickim

 2000 – projekt Szlaku Architektury Drewnianej Woj. Małopolskiego oraz Szlaku Twierdzy Kraków

 2002 – realizacja zagospodarowania Jurajskiego Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd w urządzenia informacyjne oraz sieci szlaków rowerowych pow. chrzanowskiego

2003/04 – realizacja międzynarodowych tras rowerowych „Greenways” na terenie woj. małopolskiego

2004 – realizacja trasy turystycznej dla miasta Krzeszowice, szlaków rowerowych w pow. wadowickim, trasy rowerowej gminy Sułoszowa

 2006 – projekt sieci szlaków rowerowych dla pow. wielickiego oraz na zlecenie 5 gmin szlaków rowerowych Doliny Dłubni

2006 – opracowanie koncepcji i realizacja szlaków dydaktycznych po projektowanym rezerwacie „Pazurek” k. Olkusza i Skałkach Piekarskich (gm. Liszki)

 2006/7 – opracowanie i realizacja polskiego odcinka Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej „Szlak Maryjny” (Częstochowa – Mariazell) wraz z tablicami informacyjnymi

 2007 – systematycznie do 2016 – realizacja tablic informacyjnych na terenie gminy Zabierzów

2008 – projekt sieci szlaków turystycznych dla gminy Olkusz wraz z projektami nowej organizacji ruchu oraz realizacja rowerowego „Szlaku Kościuszkowskiego” wraz z tablicami informacyjnymi

2009 – wyposażenie Jurajskiego Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd w miejsca do wypoczynku; realizacja Trasy Turystyczno-Kulturowej Prądnika Czerwonego (Kraków) wraz z tablicami informacyjnymi

 2009 – 2010 – projekt i realizacja odcinka Karpackiego Szlaku Rowerowego (Wytrzyszczka – Myślenice – Koszarawa)

 2010 – opracowanie koncepcji Szlaku Cysterskiego w woj. małopolskim oraz sieci szlaków rowerowych „Sal de Bochegna” dla 16 gmin pow. bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego oraz sieci szlaków rowerowych gminy Olkusz                                                                                                                  

 2011 – realizacja sieci szlaków rowerowych gm. Olkusz wraz z urządzeniami informacyjnymi i miejscami do wypoczynku, rowerowego Szlaku Żeleńskich oraz tablic informacyjnych Wielickiego Szlaku Wielkiej Wojny; wykonanie projektów sieci szlaków rowerowych dla gmin Skawina, Mogilany oraz Świątniki Górne

2012 – projekty szlaków rowerowych dla gmin Łapanów i Nowy Wiśnicz; dalsza realizacja Szlaku Bursztynowego Budapeszt – Gdańsk na odcinku Niepołomice – Nowy Korczyn (opracowanie projektów nowej organizacji ruchu, znakowanie, tablice informacyjne, miejsca wypoczynkowe, wydanie mapy szlaku); wytyczenie i znakowanie szlaków Nordic Walking dla gminy Zabierzów wraz z wykonaniem tablic informacyjnych oraz szlaków rowerowych gminy Sułoszowa wraz z projektami nowej organizacji ruchu; wyposażenie Szlaku Warowni Jurajskich na terenie woj. małopolskiego i śląskiego w tablice informacyjne

 2013 – odnawianie szlaków pieszych i rowerowych w gminie Zabierzów wraz wykonaniem tablic informacyjnych; opracowanie wraz z projektami nowej organizacji ruchu i wytyczenie szlaków rowerowych w gminie Łapanów, w tym wykonanie punktów wypoczynkowych; odnowienie szlaków rowerowych w gminie Czernichów, opracowanie sieci szlaków rowerowych dla gminy Trzciana wraz z projektami nowej organizacji ruchu, wytyczenie i znakowanie nowego szlaku rowerowego w gminie Olkusz, oznakowanie nowego szlaku pieszego w gminie Kamienica wraz z wykonaniem tablic informacyjnych (zlecenie COTG PTTK)

2014 – realizacja programu „Z Krakowa do Ojcowa – rowerem przez gminę Zielonki”: wytyczenie i odnowienie szlaków rowerowych wraz z wykonaniem projektów nowej organizacji ruchu, urządzeń orientacyjnych i tablic informacyjnych; opracowanie i wykonanie sieci szlaków pieszych, rowerowych i edukacyjnych dla gminy Bukowno wraz z tablicami informacyjnymi; wykonanie tablic-map na Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd oraz na szlaki Podkrakowskich Dolinek; opracowanie nowej organizacji ruchu nowego szlaku rowerowego gminy Sułoszowa

2015 – wytyczenie wraz z nową organizacją ruchu szlaków rowerowych w gminie Trzciana wraz z wykonaniem tablic informacyjnyc

2016 – opracowanie koncepcji sieci szlaków rowerowych dla LGD: „Dolina Raby” oraz „Gościniec 4 Żywiołów”; opracowanie nowego przebiegu szlaku rowerowego gminy Klucze; wykonanie Trasy Turystyczno-Kulturowej Prądnika Czerwonego w Krakowie