12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b
31-029 Kraków
tel.:+48 12 422 20 94, +48 606 728 825
e-mail: jworotniak@wp.pl

Przewodniczący: Janusz Worotniak

Skład Komisji Kół na kadencję 2017 – 2021

 • Przewodniczący – Janusz Worotniak
 • Wiceprzewodnicząca – Elżbieta Zając
 • Członkowie:
  • Janusz Bodzęta
  • Edward Koszyk
  • Anna Nosek
  • Jan Romowicz
  • Artur Wójcik

PODSUMOWANIE STANU ILOŚCIOWEGO KÓŁ ODDZIAŁU  KRAKOWSKIEGO  PTTK  ZA  ROK  2019

Komisja Kół corocznym zwyczajem dokonała podsumowania stanu ilościowego kół  zrzeszonych w naszym Oddziale wg systemu przyjętego w zeszłym roku.
Według stanu na 31.12.2019. w naszym Oddziale mamy łącznie 34 koła oraz bez numeru tzw Koło Środowiskowe, które nie jest kołem w sensie organizacyjnym. Znajdują się w nim osoby, które opłacają składkę w naszym Oddziale, ale z różnych przyczyn nie chcą należeć do żadnego koła. Tam nie ma wybranych władz, osoby te właściwie wzajemnie się nie znają i dlatego nie były nigdy składane sprawozdania.
W ubiegłym roku nie zostało rozwiązane żadne Koło, natomiast zostało założone Koło przy parafii św. Kazimierza na Grzegórzkach i przybrało imię KRÓLEWICZ  na pamiątkę  św. Kazimierza – syna króla Kazimierza Jagiellończyka.
Ponadto 6 osób opłaciło składkę bezpośrednio w kasie Oddziału i te osoby są ujęte w sprawozdaniu jako tzw „Koło Środowiskowe”.
Pełne zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela  nr  1

Lp Treść Lata sprawozdawcze
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ilość kół 32 31 31 29 29 29 29 30 31 33 34
2 Ilość członków 1319 1320 1472 1601 1465 1549 1711 1323 1353 1290 1170

Analizując zaprezentowane dane można zaobserwować pewien spadek ilościowy Oddziału związany z kłopotami w działalności niektórych kół szkolnych oraz wzrostem średniej wieku naszych członków.

Tabela  nr  2 – Wykaz kół
Lp Koło – nr i nazwa Ilość członków
1 2

3

1 1 – PIELGRZYM 53
2 2 – przy SP w Kościelcu 26
3 3 – Koło bez nazwy (jeszcze) 120
4 4 – przy SP w Szczytnikach 27
5 5 – przy SP nr 138 0
6 6 – przy Ericsson Sp. z o.o. 6
7 7 – WŁÓCZYKIJE przy SP nr 62 19
8 8 – przy SOSW dla Dzieci Niewidomych 28
9 9 – przy XLII LO 15
10 10 – PODRÓŻNIK przy SP nr 7 16
11 11 – PIECHUREK przy SP nr 148 0
12 12 – SPACEROWICZE przy Victoria CPS Wrząsowice 11
13 13 – KRÓLEWICZ przy parafii św. Kazimierza 28
14 18 – przy SANEPID 8
15 19 – przy KPBP KRAKBUD 13
16 22 – przy SP nr 53 19
17 23 – przy Urzędzie Miasta i Gminy  Kazimierza Wlk 20
18 24 – Koło Tatrzańskie 12
19 27 – Koło Miejskie w Skawinie 154
20 28 – przy SP nr 133 19
21 31 – Koło Przewodników Miejskich im. A. Grabowskiego 32
22 36 – Koło Grodzkie im. L. Sawickiego 354
23 45 – TELPOD 27
24 52 – KRZESZOWIACY 25
25 59 – SENIOR 1
26 71 – ŁĄCZNOŚĆ 12
27 87 – WATRA przy Polskim Związku Głuchych 27
28 102 – WĘDROWIEC 26
29 116 – Koło im. Marcinkowskiego 18
30 139 – Koło Rodzinne 3
31 230 – przy Krakowskim Klubie Kajakowym 35
32 233 – SMOKI – przy Garnizonie Krakowskim Policji 2
33 263 – Koło Rodzinne SPÓLNOTA 2
34 270 – przy Okręgowym Przeds. Geodezyjno–Kartograficznym 6
35 Koło Środowiskowe – bez numeru 6
  RAZEM 1170

Należy też podkreślić, że zebrania naszej Komisji są forum prezentacji dorobku poszczególnych jednostek oraz wymiany poglądów na temat ważnych problemów dotyczących ich działalności. Dotychczas przedstawiciele kół niezwykle rzadko zaszczycają nas swoją obecnością.
W tym miejscu chcę jeszcze przypomnieć, że na stronie internetowej naszego Oddziału każde koło ma do dyspozycji zakładkę, w której może zamieszczać różnego rodzaju informacje o swojej działalności. Materiały do publikacji należy przekazywać w formie elektronicznej do Biura Oddziału. Dotychczas tylko kilka kół korzysta z tej formy prezentacji.
Na zakończenie tradycyjnie składamy podziękowania wszystkim kołom za turystyczne dokonania w 2019 r.

Życzymy jednocześnie wszystkim członkom Oddziału wielu nowych osiągnięć w  poznawaniu naszego kraju.

Przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak