12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b
31-029 Kraków
tel.:+48 12 422 20 94, +48 606 728 825
e-mail: jworotniak@wp.pl

Przewodniczący: Janusz Worotniak

Skład Komisji Kół na kadencję 2017 – 2021

 • Przewodniczący – Janusz Worotniak
 • Wiceprzewodnicząca – Elżbieta Zając
 • Członkowie:
  • Janusz Bodzęta
  • Edward Koszyk
  • Anna Nosek
  • Jan Romowicz
  • Artur Wójcik

PODSUMOWANIE STANU ILOŚCIOWEGO KÓŁ ODDZIAŁU  KRAKOWSKIEGO  PTTK  ZA  ROK  2020

Komisja Kół corocznym zwyczajem dokonała podsumowania stanu ilościowego kół  zrzeszonych w naszym Oddziale.

Okres ten był niezwykle trudny dla Oddziału z powodu pandemii korona wirusa, który wielu kołom, zwłaszcza szkolnym, praktycznie uniemożliwił jakąkolwiek działalność.

Ta sytuacja spowodowała znaczny spadek ilości członków Oddziału do poziomu poniżej 1000. a więc najniższego od kilkunastu lat.
Tabela nr 1 ukazuje stan od 2010 r. natomiast z okresu sprzed 2008 r. brak jest danych.

W tym roku nie powstało żadne nowe koło, natomiast sporo kół nie zdążyło przed zamknięciem gospodarki, zwłaszcza szkół, opłacić składki członkowskie. Według stanu na 31.12.2020. w naszym Oddziale mamy łącznie 34 koła oraz bez numeru tzw Koło Środowiskowe, które nie jest kołem w sensie organizacyjnym. Znajdują się w nim osoby, które opłacają składkę w naszym Oddziale, ale z różnych przyczyn nie chcą należeć do żadnego koła. Tam nie ma wybranych władz, osoby te właściwie wzajemnie się nie znają i dlatego nie były nigdy składane sprawozdania. Mimo braku opłacenia składek postanowiono nie rozwiązywać takich kół licząc, że wkrótce sytuacja się unormuje i koła wznowią działalność.

 

Pełne zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK przedstawiono w tabeli nr 1.

 

Tabela  nr  1

Lp

Treść

Lata sprawozdawcze

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Ilość kół

31

31

29

29

29

29

30

31

33

34

34

2

Ilość członków

1320

1472

1601

1465

1549

1711

1323

1353

1290

1170

964

 

 

 

 

Tabela  nr  2 – Wykaz kół

Lp

Koło – nr i nazwa

Ilość członków

1

2

3

1

1 – PIELGRZYM

33

2

2 – przy SP w Kościelcu

0

3

3 – Koło bez nazwy (jeszcze)

129

4

4 – przy SP w Szczytnikach

0

5

5 – przy SP nr 138

0

6

6 – przy Ericsson Sp. z o.o.

7

7

7 – WŁÓCZYKIJE przy SP nr 62

0

8

8 – przy SOSW dla Dzieci Niewidomych

29

9

9 – przy XLII LO

24

10

10 – PODRÓŻNIK przy SP nr 7

13

11

11 – PIECHUREK przy SP nr 148

0

12

12 – SPACEROWICZE przy Victoria CPS Wrząsowice

0

13

13 – KRÓLEWICZ przy parafii św. Kazimierza

6

14

18 – przy SANEPID

8

15

19 – przy KPBP KRAKBUD

12

16

22 – przy SP nr 53

2

17

23 – przy Urzędzie Miasta i Gminy  Kazimierza Wlk

20

18

24 – Koło Tatrzańskie

8

19

27 – Koło Miejskie w Skawinie

139

20

28 – przy SP nr 133

0

21

31 – Koło Przewodników Miejskich im. A. Grabowskiego

60

22

36 – Koło Grodzkie im. L. Sawickiego

271

23

45 – TELPOD

39

24

52 – KRZESZOWIACY

20

25

59 – SENIOR

1

26

71 – ŁĄCZNOŚĆ

12

27

87 – WATRA przy Polskim Związku Głuchych

28

28

102 – WĘDROWIEC

29

29

116 – Koło im. Marcinkowskiego

16

30

139 – Koło Rodzinne

3

31

230 – przy Krak. Klubie Kajakowym

32

32

233 – SMOKI – przy Garnizonie Krakowskim Policji

0

33

263 – Koło Rodzinne SPÓLNOTA

0

34

270 – przy Okręgowym Przeds. Geodezyjno–Kartograficznym

5

35

Koło Środowiskowe – bez numeru

19

 

RAZEM

964

 

Na zakończenie tradycyjnie składamy podziękowania wszystkim kołom za turystyczne dokonania i życzymy wszystkim członkom Oddziału wielu nowych osiągnięć w  poznawaniu naszego kraju.

 

Przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak