12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b
tel.:12 422 20 94
e-mail: syka@poczta.onet.pl
godziny dyżuru: w zależności od potrzeb

Przewodniczący: Kazimierz Synowski tel.: 608373029, e-mail: syka@poczta.onet.pl

Skład Kapituły Odznaczeń

Kazimierz Synowski – przewodniczący
Krzysztof Hubicki – wiceprzewodniczący
Joanna Czerniak – sekretarz
Helena Tratkiewicz – członek
Wnioski o odznaczenia PTTK

W związku z wytycznymi ZG PTTK Kapituła Odznaczeń uprzejmie prosi o wypełnianie wniosków o odznaczenia PTTK komputerowo i składanie w dwóch egzemplarzach.

Wniosek o nadanie członkowi PTTK dyplomu, odznaki zasłużony / honorowy
Wniosek o nadanie członkowi PTTK Dyplomu Zarządu Oddziału PTTK
Wniosek o nadanie odznaki „25 lat w PTTK”
Wniosek o nadanie odznaki „50 lat w PTTK”
Wniosek o nadanie tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”
Wniosek o nadanie dyplomu honorowego lub medalu PTTK „Za Pomoc i Współpracę”
Wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK”
Wniosek o nadanie jednostce organizacyjnej PTTK dyplomu lub odznaki honorowej

System wyróżnień w PTTK

W załączeniu podaje się „Kartę Działacza” z prośbą o wypełnienie i przesłanie przez internet. Dotyczy to osób, które posiadają przynajmniej Dyplom ZG.

Karta Działacza

W załączeniu podaje się zestawienie p.n. „Honorowe wyróżnienia PTTK członków Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły” . Zestawienie powstało na podstawie dostępnych dokumentów i z pewnością nie jest kompletne. Prosimy o przedstawienie swoich uwag i uzupełnień. Analiza zestawienia daje do myślenia, ilu działaczy naszego Oddziału nie posiada stosownego do zasług wyróżnienia i że należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Zestawienie będzie uzupełniane dwa razy w roku.

Honorowe wyróżnienia PTTK członków Oddziału Krakowskiego