12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

PRACA BIURA ODDZIAŁU I BORT

Informujemy, że w dniach 7 – 27 lipca br Biuro Oddziału i BORT pracują zdalnie.
Interesanci przyjmowani będą po uprzednim umówieniu się.

Kontakt: biuro@krakowpttk.pl lub sms na nr 505-500-363

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Informujemy członków naszego Oddziału o wysokości składek członkowskich w 2021 r.

  • 65,00 zł  składka normalna za okres 01.01.-31.12.2021.
  • 40,00 zł  składka ulgowa za okres 01.01.-31.12.2021.
  • 30,00 zł  składka ulgowa młodzieżowa za okres 01.01.-31.12.2021.
  • 20,00 zł  składka ulgowa młodzieżowa za okres 01.09.-31.12.2020.

Wysokość wpisowego:

  • 20 zł – osoby opłacające składkę normalną
  • 10 zł – osoby opłacające składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w następnym pkt
  •   8 zł – dzieci i młodzież do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

Opłata za legitymację PTTK wynosi 8 zł.

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

Miło nam poinformować, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji naszemu Oddziałowi został przyznany CERTYFIKAT
„MAŁOPOLSKA BEZPIECZNA TURYSTYKA”.

BARBARA KRAWCZYK – WSPOMNIENIE

 

 

Barbara Krawczyk PTTK

Barbara Krawczyk urodziła się 8.03.1931 r. W 1963 r. wstąpiła do Oddziału Krakowskiego PTTK.

Była współzałożycielką Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego pełniąc w nim szereg funkcji, m.in. skarbnika i wiceprezesa.
W 1977 roku uzyskała uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz  terenowego na obszar województw małopolskiego i śląskiego, następnie rozszerzając je o kolejne województwa: lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Uzyskała też uprawnienia instruktora przewodnictwa oraz pilota wycieczek. Od 1986 r. prowadziła kursy przewodników terenowych, a w następnych latach  przewodników beskidzkich.

W 1997 r. była współorganizatorem XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę a dwa lata później Jubileuszu 50-lecia Krakowskiego Przewodnictwa.
Jej pasją było krajoznawstwo, któremu poświęcała wiele czasu i energii, osiągając na tym polu kolejne uprawnienia:
– Instruktora Krajoznawstwa Regionu – 1998
– Instruktora krajoznawstwa Polski – 2004.
Od 1999 r. była członkiem Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji naszego Oddziału.
W ostatnich latach pełniła funkcję Prezesa Klubu Instruktorów Krajoznawstwa.
Zainteresowania i talent literacki przejawiały się w jej publikacjach poświęconych krajoznawstwu i przewodnictwu.  W 2010 r. praca p.t. „Mieczysław Radwan – krajoznawca i naukowiec (1889-1968)” zdobyła I nagrodę w konkursie „Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce”.

Za swoją działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym została wyróżniona, m.in:
– Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
– Regionalnym odznaczeniem „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”
– Medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”
– Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK
– Odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”
oraz dyplomami Oddziału, kół i klubów.
Wyszkoliła kilka pokoleń przewodników. Była osobą o wysokiej kulturze osobistej, zawsze przyjazna, uczynna i pomocna.
Za zasługi w pracy społecznej na rzecz PTTK XXXVIII Walny Zjazd Oddziału Krakowskiego w dniu 13.04.2013 r. nadał Basi godność Członka Honorowego Oddziału.

Niestety w ostatnim okresie stan zdrowia nie pozwalał jej na czynny udział w życiu Oddziału.

Odeszła od nas 18 maja 2021. Pogrzeb odbył się 28 maja na Cmentarzu Rakowickim.

 

AMELIA DUNIN – WSPOMNIENIE

Amelia Maria Bernadetta Dunin (z domu Dąmbska) urodziła się 21 marca 1928 r. w Poznaniu w rodzinie ziemiańskiej.
Do wybuchu II wojny światowej mieszkała i wychowywała się w majątku ojca w Kalinie Wielkiej koło Miechowa. Już od lat dziecięcych chętnie pomagała rodzicom w pracach domowych. Często z rodzicami odwiedzała dziadków mieszkających w Krakowie przy ul. Kochanowskiego, skąd rodzina wybierała się popularną „dryndą”, czyli ówczesną czarną dorożką, na wzgórze Sowiniec, gdzie brała czynny udział w sypaniu Kopca Józefa Piłsudskiego. Mała Amelia uczestniczyła również z matką w pogrzebie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej.
Podczas okupacji ojciec Adolf wspierał Armię Krajową, za co po wojnie został wywieziony przez sowiecki NKWD do kopalni w Donbasie. Rodzina, wyrzucona z majątku, znalazła dzięki Kardynałowi Adamowi Sapiesze schronienie w Krakowie przy ul. Kanoniczej 9. Wkrótce Amelia rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Handlowej, chociaż jej zainteresowania kierowały się w stronę historii. Często wraz z matką słuchały wykładów w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w ówczesnej siedzibie  przy ul. Smoleńsk, gdzie jej ulubionym wykładowcą był prof. Dobrzycki. Zainteresowania oraz naturalna skłonność do kontaktów z ludźmi doprowadziły Kol. Amelię pod koniec 1949 r. na kurs przewodnicki, gdzie wykładali tacy znawcy Krakowa, jak prof. Estreicher czy prof. Dobrowolski. W  kwietniu 1950 r. uzyskała uprawnienia przewodnika po Krakowie.
Wkrótce potem 12 czerwca tego roku ruszyła ze swoją pierwszą wycieczką – grupą młodych żołnierzy – na zwiedzanie miasta.
Trasa wiodła do Zamku Wawelskiego i Smoczej Jamy. Od tej pory oprowadziła tysiące wycieczek stając się legendą krakowskiego przewodnictwa.
W 1946 r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a po jego zjednoczeniu z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, od 1951 r. była członkiem Oddziału Krakowskiego PTTK.
W 1961 r. zawarła związek małżeński z Józefem Duninem.
Od 1970 r. oprowadzała również grupy francuskojęzyczne. Od 1990 r. była społeczną działaczką Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Przez kilkanaście lat stała na czele Koła Przewodników Miejskich. Za swą działalność w Towarzystwie 8 stycznia 1991 r. została wyróżniona  tytułem Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK, od 2005 r. noszącego im. Ks. Karola Wojtyły.
Zainicjowała coroczne spotkania arcybiskupa krakowskiego z bracią przewodnicką.
W 2018 r. została laureatką nagrody „Świadek Historii” przyznawanej przez IPN.
W 2020 r. TMHiZK przyznało Amelii Dunin Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego.
To tylko niektóre z wyróżnień, jakie otrzymała w trakcie długoletniej działalności przewodnickiej i społecznej.
Amelia Dunin była osobą o bardzo wysokiej kulturze, olbrzymiej wiedzy historycznej, powszechnie lubianą w środowisku przewodnickim i cenioną przez turystów.
Odeszła od nas 12 marca 2021 r.

Amelio, będzie nam Ciebie brakowało!

Z Kroniki Żałobnej

Stanisław Pawlicki 1924-2021

Stanisław Pawlicki

12 stycznia br zmarł Stanisław Pawlicki. Urodzony 12 listopada 1924 w Zielonej Wsi w woj. wielkopolskim. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Kombatant II wojny światowej w stopniu kapitana.
W latach 1955-1956 planista w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego we Wrocławiu a następnie od 1958 do 1962 planista w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Krakowie. W latach 1962-1990 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie.
W 1959 r. wstąpił do Oddziału Krakowskiego PTTK. 1969-1977 wiceprezes Koła Grodzkiego PTTK, 1972-1983 prezes Zarządu Oddziału, 1983-1991 prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie, 1981-1989 członek Prezydium Zarządu Głównego PTTK, 1993-2001 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Od 1993 do 1998 prezes Zarządu Fundacji „Muzea regionalne PTTK w woj. małopolskim”.
Organizator i uczestnik różnych form turystyki kwalifikowanej, organizator szeregu imprez turystycznych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Założyciel Koła PTTK nr 300 przy Woj. Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Członek sztabu akcji  „PTTK dla Krakowa”. Organizator wspólnych z Uniwersytetem Jagiellońskim badań ruchu turystycznego w woj. krakowskim. Członek delegacji PTTK na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II – Członkiem Honorowym PTTK, w dniu  23 czerwca 1983 r. Przodownik turystyki górskiej, instruktor krajoznawstwa regionu.
Odznaczony m.in., Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Odznaką PTTK. W 2001 r. otrzymał godność Członka Honorowego PTTK.

Pogrzeb odbył się 19.01.2021 r. na Cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców.

Opr. Z.Kresek

Przewodnicy świętują zakończenie wakacji na zamku w Korzkwi. 27-09-2020

 

Zdjęcia z rozdania certyfikatów przewodnickich w Urzędzie Miasta Krakowa z 24 września 2020.

 

Z Kroniki Żałobnej

Mieczysław Worobkiewicz (1924-2020)

Mieczyslaw Worobkiewicz

2 września 2020 r. zmarł w Krakowie w wieku 96 lat Mieczysław Worobkiewicz. Urodzony w Stanisławowie, z wykształcenia inżynier leśnik, od 1945 r. mieszkał i pracował w Krakowie, m.in. w Krakowskiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, a następnie przez wiele lat był dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

Z zamiłowania turysta, członek PTTK od 1952 r, pełnił różne funkcje społeczne w Towarzystwie. Był założycielem i długoletnim prezesem Koła PTTK Nr 101 przy Krakowskiej Delegaturze NIK. Aktywnie działał we władzach Oddziału Krakowskiego PTTK: dwukrotnie, w VI (1958-1959) i VIII (1962-1964) kadencji był prezesem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, zaś w VII kadencji  zastępcą skarbnika Zarządu Oddziału. W latach 1961-1972 przez kilka kadencji był prezesem Zarządu Okręgu PTTK, obejmującego teren dawnego, wielkiego województwa krakowskiego. Jako dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego udzielał wydatnej pomocy w budowie i remontach obiektów turystycznych PTTK, m.in. w budowie i późniejszej rozbudowie schroniska na Hali Krupowej.

Był człowiekiem przyjaznym dla ludzi, pogodnym, uczynnym . Dobrze się zapisał w historii małopolskiego i krakowskiego PTTK. Był jednym z najwybitniejszych działaczy Towarzystwa lat 50-tych i 60-tych XX w.

Był odznaczony odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a za działalność w PTTK m.in. tytułem Zasłużonego Działacza Turystyki oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK.

Pochowany został 8 września 2020 r, w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim.

WE WTOREK 11 SIERPNIA ZMARŁ KOL. ZBIGNIEW TWARÓG, CZŁONEK HONOROWY PTTK I ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO.

POGRZEB ODBYŁ SIĘ 3 WRZEŚNIA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LIMANOWEJ.

 

Wspomnienie o Zbyszku

11 sierpnia b.r. zmarł w Krakowie w 97. roku życia Zbigniew Twaróg.

Urodził się 17 czerwca 1924 r. w Sowlinach k/Limanowej. Szkołę podstawową ukończył w Przemyślu, liceum handlowe w Nowym Sączu, studiował
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1947 r. mieszkał w Krakowie, w latach 1950-1989 r. pracował w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji.

W latach szkolnych działał w Związku Harcerstwa Polskiego, zaś jako student w Bratniej Pomocy Studentów Akademii Handlowej, a w latach 1975-2013
w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego; za tę działalność uzyskał nagrodę „Błękitny Laur” za wybitne kreowanie wizerunku Uniwersytetu wśród wielu pokoleń absolwentów.

We wrześniu 1939 r. uciekając przed wojskami niemieckimi na wschód, odbył wędrówkę zakończoną we Lwowie: jego wspomnienia z tej eskapady
p.t. Wspomnienia spisane z okazji 75 rocznicy „wycieczki – ucieczki” uzyskały w 2016 r.  nagrodę  Grand Prix w X edycji konkursu „Z historii i tradycji turystyki
i krajoznawstwa w Polsce”.

Zainteresowania krajoznawcze i chęć społecznego działania zaprowadziły go w szeregi organizacji społecznych. Do  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w 1947 r. a od 1950 r. był członkiem PTTK. Przez całe życie był związany z Oddziałem Krakowskim PTTK, w którym pełnił różne funkcje: w latach 1953-1955, 1972-1974, 1978-1983 był członkiem Zarządu Oddziału, 1955-1957 wiceprezesem, 1974-1978 sekretarzem a w latach 1983-1993 prezesem.
W latach 2001-2009 był sekretarzem, a potem wiceprezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1997-1985 był  członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, w latach 1989-1993 był także członkiem Zarządu Głównego PTTK.  Był inicjatorem, organizatorem i pierwszym przewodniczącym Regionalnego Forum Oddziałów  PTTK (obecnie Małopolskie Forum Oddziałów PTTK)  oraz przewodniczącym Rady Fundacji Muzeów Regionalnych
woj. krakowskiego.
Był założycielem i długoletnim prezesem zakładowego koła PTTK „Łączność”.

Zbigniew Twaróg przez 70 lat brał czynny udział w tak wielu przedsięwzięciach i dokonaniach Oddziału Krakowskiego PTTK, że trudno jest je wszystkie wymienić. Był inicjatorem i organizatorem lub współorganizatorem wielu  imprez, sesji, narad o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Z najważniejszych: brał udział w budowie schroniska na Hali Krupowej, komitecie odbudowy schroniska na Babiej Górze, tworzeniu Muzeum Regionalnego PTTK w krakowskiej Rydlówce,  jubileuszu 100-lecia organizacji turystycznej  w Krakowie  w 1973 r. oraz 1. i 2. Krakowskiego Sympozjum Przewodnickiego (1973 i 1978), Krakowskich Dni Turystyki (1978-1992), Spotkań przy Miedzy. W 1988 r. zainicjował i zorganizował w Ojcowie imprezę w 125 rocznicę Powstania Styczniowego – od tego czasu impreza ta odbywa się corocznie. Był współorganizatorem sesji Polacy w rumuńskiej Bukowinie (1994), wiceprzewodniczącym małopolsko-śląskiego komitetu Organizacyjnego 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (2004-2006), współorganizatorem ogólnopolskiego spotkania członków honorowych PTTK w Dobczycach (2008),  XXXIX Centralnego Zlotu Krajoznawców CZAK – Kraków 2009. W 2015 r., w 91. roku jego życia,
z jego inicjatywy powstał Małopolski Krąg Seniorów; był jego sekretarzem i organizatorem dorocznych spotkań.

Był organizatorem doskonałym. Każde przedsięwzięcie, w jakim brał udział musiało być dokładnie zaplanowane i realizowane zgodnie z założeniami.
Wiele wymagał od swoich współpracowników, ale sam dawał z siebie wszystko. Potrafił współdziałać z ludźmi, szanował ich, unikał konfliktów,  można było
na nim polegać. Był wzorem solidności i poczucia obowiązku.

Największą  pasją jego  życia było krajoznawstwo. Był niestrudzonym krzewicielem wiedzy o ojczystym kraju, którą zdobywał gromadząc książki, albumy,  mapy  i dokumenty. Umiłowaniem  kraju i wiedzą o nim dzielił się z niesłabnącym entuzjazmem prowadząc wycieczki, organizując imprezy, wygłaszając prelekcje i pokazy przezroczy. Był autorem informatora turystycznego Trasa E7 i T7 przez Polskę Południową z tłumaczeniem na języki czeski, węgierski, angielski, francuski i niemiecki oraz wielu artykułów na tematy krajoznawcze dla lokalnej prasy i różnych opracowań okolicznościowych. Przez kilka lat
(1974-1981) brał udział w cyklu audycji radiowych krakowskiej Rozgłośni Polskiego radia Plecak informacji turystycznych z propozycjami wycieczek po regionie, był autorem propozycji i programów wycieczek krajoznawczych dla krakowskich biur podróży. Prowadził te wycieczki, zarówno na zlecenie biur turystycznych, jak   i społecznie, zwłaszcza dla szkół i kół PTTK.

W 1981 r. był inicjatorem utworzenia Komisji Krajoznawczej w Oddziale Krakowskim PTTK , do 2001 r. przewodniczącym tej komisji, przekształconej później
na Komisję Krajoznawstwa, Historii i Tradycji. Od 2001 do 2013 r. był wiceprzewodniczącym a następnie członkiem tej komisji. Był także członkiem rady Krakowskiego Klubu Instruktorów Krajoznawstwa.

Naturalną konsekwencją jego zainteresowań i pasji było uzyskanie wielu uprawnień  krajoznawczych i turystycznych. Był przodownikiem turystyki górskiej
i pieszej, instruktorem krajoznawstwa Polski (od 1984 r. Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa), ale ważnym  polem jego działalności było przewodnictwo. Formalne uprawnienia przewodnika terenowego uzyskał w 1960 r.  w ówczesnym Kole Przewodników po Ziemi Krakowskiej, które już wkrótce przekształciło się w Koło Przewodników Terenowych. W kole tym pełnił różne funkcje: był członkiem zarządu (1964-1966), sekretarzem (1977-1979), prezesem (1966-1971
i 1973-1975) oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej (1975-1977). Po reorganizacji kół przewodnickich był członkiem Klubu Przewodników Terenowych
i Beskidzkich im. Władysława Krygowskiego. Włożył wiele wysiłku i starań w dostosowanie przewodnictwa do potrzeb rozwijającej się turystyki
i przekształcenie przewodnictwa po Ziemi Krakowskiej w przewodnictwo terenowe na trasach krajowych. Był inicjatorem i współorganizatorem szkolenia
i zdobywania uprawnień przez krakowskich przewodników na poszczególne województwa i trasy krajowe; sam uzyskał uprawnienia na 28 z ówczesnych
49 województw oraz 5 miast wydzielonych – był to swoisty rekord. Dzięki jego dalekowzroczności krakowscy przewodnicy wyruszyli na krajowe trasy turystyczne i byli uprawnieni do prowadzenia wycieczek  na terenie całego kraju. Prowadził wycieczki szkoleniowe, wykłady i seminaria, opracowywał materiały szkoleniowe, programy, mapy i szkice. Był przewodnikiem z powołania; każdą wycieczkę prowadził z jednakowym, zawsze wielkim, zaangażowaniem i pasją, ludzie słuchali go chętnie i uważnie, umiał budzić zainteresowanie  zwiedzanymi terenami i obiektami. Posiadał uprawnienia instruktora przewodnictwa .W 2008 r. został wyróżniony tytułem honorowym Zasłużonego Przewodnika PTTK.

Za swą działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi Zasłużonego Działacza Turystyki, Za Zasługi dla Kultury Polskiej oraz – za pracę zawodową – Zasłużonego Pracownika Łączności, a także odznaczeniami regionalnymi: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, za Pracę Społeczną
dla Krakowa, Złotym Krzyżem Małopolski. Nasze Towarzystwo uhonorowało go Złotą Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużonego w pracy PTTK wśród młodzieży , tytułami Zasłużonego  Przewodnika i Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. W 1993 r. XIII Walny Zjazd PTTK nadał mu tytuł Członka Honorowego PTTK. Był także Członkiem Honorowym Oddziału Krakowskiego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, szlachetny i prawy człowiek, niestrudzony krzewiciel  wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniany Kolega i Przyjaciel.

Cześć Jego pamięci!

Opracował Zbigniew Kresek

ZAPRASZAMY DO KRAKOWA

Zachęcamy do obejrzenia kilku filmów o naszym mieście, udostępnionych przez Urząd Miasta Krakowa, które znajdują się w zakładce „Oferta przyjazdowa”.
Mamy nadzieję, że następnie skonfrontujecie Państwo swoje wrażenia z pięknem Krakowa już u nas na miejscu.

Do zobaczenia!!!

JUBILEUSZ 100 LECIA ODDZIAŁU

W 2019 roku nasz Oddział obchodził 100. rocznicę powstania. Z tej okazji w gościnnych progach restauracji Avangarda przy ul. Zyblikiewicza 1 w sobotę 26 października odbyły się obchody tego wspaniałego Jubileuszu. Przy wejściu goście otrzymywali pamiątkową odznakę jubileuszową oraz mieli możliwość wpisu do Księgi Pamiątkowej. Na uroczystość przybyli dostojni goście: wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, wiceprezydent Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, przewodniczący Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa i przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto Tomasz Daros, wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, prezes Zarządu Głównego PTTK Kol. Jerzy Kapłon, Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Elżbieta Kantor, reprezentująca Muzeum Krakowa Anna Jodłowiec-Dziedzic, twórca Muzeum Młodej Polski w Rydlówce i wieloletni Dyrektor Collegium Maius prof. Stanisław Waltoś, Prezes Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich Elżbieta Kusina. Przybyli też przedstawiciele Oddziałów PTTK z Małopolski oraz z Dąbrowy Górniczej i Tarnowskich Gór z sąsiedniego województwa śląskiego, Członkowie Honorowi PTTK i Oddziału, prezesi kół, klubów i komisji oddziałowych.
Punktualnie o godz. 12,00 w Sali Balowej restauracji imprezę rozpoczął Hejnał Mariacki wykonywany przez strażaka. Następnie wiceprezes Zarządu Oddziału Kamil Barwacz powitał zebranych gości a z kolei prezes Janusz Worotniak przedstawił skrótowo genezę powstania Oddziału i jego dzieje. Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie zasłużonym działaczom odznaczeń i wyróżnień.
Złotymi Krzyżami Małopolski przyznanymi przez Marszałka Województwa uhonorowani zostali: Zbigniew Kresek, Krzysztof  Pucek, Zbigniew Twaróg
i Wiesław Wójcik a Srebrne Krzyże otrzymali Anna Stalmach, Marian Garus, Krzysztof  Hubicki, Jerzy Kapłon, Janusz Konieczniak, ks. Maciej Ostrowski, Stefan Palusiński oraz Kazimierz Synowski. Dekoracji dokonał wicemarszałek Tomasz Urynowicz wręczając też przyznany Oddziałowi Medal „Polonia Minor”
i w krótkich słowach doceniając dokonania Oddziału.
Odznakę „Honoris Gratia” przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego otrzymał Krzysztof  Hubicki a wręczenia dokonał Prezydent Bogusław Kośmider odnosząc się do historii Oddziału i jego działalności na rzecz miasta.
Medal z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przyznany Januszowi Worotniakowi przez ZG PTTK wręczył Prezes Jerzy Kapłon. Ceremonię dekoracji zakończyło wręczenie wyróżnień nadanych przez ZG PTTK i Zarząd Oddział. Miłym akcentem był występ wokalny, który zaprezentowała Justyna Eska-Mikołajewska wykonując piosenkę Zdumienie napisaną przez Ks. Karola Wojtyłę.
Następnie swój referat „O naturze ludzkiego wędrowania” przedstawił prof. Janusz Zdebski, Członek Honorowy Oddziału.
Odczytane zostały listy gratulacyjne skierowane przez Kancelarię Prezydenta Andrzeja Dudy i Kardynała Stanisława Dziwisza a część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, kierujących do Oddziału i jego członków najlepsze życzenia z okazji pięknego Jubileuszu. Kolejny występ wokalistki,
w którym zaprezentowała szlagiery z ostatnich 100 lat, zakończył część oficjalną uroczystości.
Wielki aplauz zgromadzonych wywołało wwiezienie okazałego tortu z płonącymi ogniami sztucznymi a uczestnicy uroczystości głośno odśpiewali „Sto lat”. Następnie wszyscy przeszli do restauracji, aby wznieść toast za następne stulecia Oddziału, skosztować  jubileuszowego tortu i wzmocnić się poczęstunkiem. Przy lampce wina długo jeszcze trwały rozmowy uczestników spotkania, przyjaciół z dawnych lat, dla których uroczystość niekiedy była okazją do spotkań
po wielu latach.

Podajemy link do filmu z Jubileuszu: https://youtu.be/d7PorXpuEXw

AKCJA „PRZEWODNICY PTTK DZIECIOM”

Tegoroczna społeczna Akcja „Przewodnicy PTTK Dzieciom” odbyła się w sobotę 15 lutego br. Została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika i przebiegała pod hasłem „Szlakami św. Jana Pawła II w Małopolsce”.
Koło Przewodników Miejskich nr 31 im. Ambrożego Grabowskiego zorganizowało tę Akcję już po raz 13. Corocznie jest ona kierowana do członków kół szkolnych PTTK oraz do placówek opieruńczych, świetlic środowiskowych, domów dziecka itp.
W Akcji wzięło udział ok. 80 dzieci, które wędrowały po Krakowie poznając miejsca związane z naszym papieżem.
Ważną okolicznością Akcji był fakt, iż Karol Wojtyła w 1946 r. został członkiem Oddziału Krakowskiego PTTK a w 2005 r. został wybrany na jego patrona.
Uczestnicy Akcji wędrowali po dwóch trasach:
1) trasa wiodąca od Kościoła św. Floriana, poprzez Rynek Główny, Kościół Mariacki, Collegium Maius, Pałac Krakowskich Biskupów do Kościoła Franciszkanów,
2) trasa po Sanktuarium św. Jana Pawła II w Borku Fałęckim.
Po oprowadzeniu po obu trasach uczestnicy Akcji spotkali się na uroczystym zakończeniu w gościnnych progach klasztoru O.O. Kapucynów przy ul. Loretańskiej.
Zakończenie zorganizowano wspólnie z Klubem Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. W.Krygowskiego. Uroczystość uświetnił występ Chóru Rodzinnego przy Sanktuarium św. Jana Pawła II. Chór wykonał 6 piosenek a występ zakończyła popularna „Barka” śpiewana wspólnie z widownią. Następnie uczestnicy otrzymali drożdżówki, paczki ze słodyczami oraz pamiątki.
W Akcji brali udział następujący przewodnicy z naszego Koła: Violetta Kołacz, Teresa Koszewska-Hil, Krystyna Mika, Anna Mikołajewska, Joanna Szlezynger, Emil Bajorek, Grzegorz Ciemała, Jerzy Weżgowiec, Leszek Witkowski oraz Janusz Worotniak – szef Akcji.
Całość Akcji była dokumentowana a obsługę fotograficzną i filmową zapewnił Janusz Zbigniew Mikołajewski – artysta fotografik RP.
Ładna pogoda dodatkowo sprzyjała wędrówkom po mieście i lepszemu poznawaniu naszego Grodu.
Żegnając się z nami uczestnicy Akcji już umawiali się z nami na przyszły rok.

157 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W sobotę 25 stycznia w Ojcowie odbyły się obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, których współorganizatorem tradycyjnie jest nasz Oddział.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kaplicy „Na wodzie” a następnie poczty sztandarowe współorganizatorów oraz licznie zgromadzeni uczestnicy sformowali orszak, który przemaszerował do centrum dawnego parku zdrojowego.
Obok budynku „Pod Łokietkiem” przy tablicy upamiętniającej Powstanie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów i zapalono znicze oraz odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat w interesującym wystąpieniu przedstawił działania powstańcze w rejonie Ojcowa.
Następnie uczestnicy udali się do wnętrza budynku, będącego aktualnie siedzibą muzeum OPN, by wysłuchać pełnej pasji gawędy kustosza zamku w Pieskowej Skale Olgierda Mikołajskiego o powstańczych epizodach.
Na zakończenie obchodów nieopodal muzeum zapłonęło ognisko powstańcze i rozległy się patriotyczne pieśni.
Słoneczna pogoda, malowicze skały, odrestaurowane mury zamku i potok Prądnik stworzyły piękną scenerię imprezy.

Do zobaczenie za rok!

BILETY DO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA

Już teraz można u nas zamówić tańsze bilety do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze – zobacz szczegóły.