12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

157 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

25-01-2020

W sobotę 25 stycznia w Ojcowie odbyły się obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, których współorganizatorem tradycyjnie jest nasz Oddział.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kaplicy “Na wodzie” a następnie poczty sztandarowe współorganizatorów oraz licznie zgromadzeni uczestnicy sformowali orszak, który przemaszerował do centrum dawnego parku zdrojowego.
Obok budynku “Pod Łokietkiem” przy tablicy upamiętniającej Powstanie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów i zapalono znicze oraz odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat w interesującym wystąpieniu przedstawił działania powstańcze w rejonie Ojcowa.
Następnie uczestnicy udali się do wnętrza budynku, będącego aktualnie siedzibą muzeum OPN, by wysłuchać pełnej pasji gawędy kustosza zamku w Pieskowej Skale Olgierda Mikołajskiego o powstańczych epizodach.
Na zakończenie obchodów nieopodal muzeum zapłonęło ognisko powstańcze i rozległy się patriotyczne pieśni.
Słoneczna pogoda, malowicze skały, odrestaurowane mury zamku i potok Prądnik stworzyły piękną scenerię imprezy.

Do zobaczenie za rok!